HONDA ELECTRONICS

Lọc sản phẩm

Danh sách sản phẩm

HONDA ELECTRONICS

HONDA ELECTRONICS (hay còn gọi là Hondex) đã mang đến những đổi mới cho thế giới bằng cách giới thiệu các công nghệ siêu âm kể từ khi phát hành bóng bán dẫn đầu tiên trên thế giới vào năm 1956. Với tính độc đáo, HONDA ELECTRONICS cũng tôn trọng công nghệ trong nhiều lĩnh vực và tham gia vào nhiều dự án hợp tác. Chính sách “Công nghệ mở” này sẽ dẫn chúng ta đến những đóng góp hơn nữa để nâng cao đời sống con người.

Giỏ hàng của bạn Chưa có sản phẩm 0
+84938 697 839