Phao EPIRB

Phao EPIRB (Emergency Position Indicating Radio Beacon) là thiết bị chỉ báo vị trí khẩn cấp trên tần số 406 MHz, được lắp đặt, sử dụng trên tàu biển và công trình biển hoạt động ngoài khơi. Tất cả các phao EPIRB đều có bộ phát tín hiệu công suất thấp, anten phát và đèn flash nháy sáng chỉ báo phao đang phát tín hiệu.

Lọc sản phẩm

Hiển thị 9 sản phẩm