Có Gì Bên Trong Xuồng Cứu Sinh

Xuồng cứu sinh (Lifeboat)  một trong những phương tiện cứu sinh quan trọng nhất trên tàu, nó được sử dụng trong các tình huống bỏ tàu khẩn cấp. Xuồng cứu sinh là một “con tàu” thu nhỏ, được lắp vào tàu bằng cẩu davit nhằm giúp cho nó được hạ xuống nước trong thời gian nhanh nhất.

Bình luận trên Facebook