Hệ thống thông tin an toàn và cứu nạn toàn cầu GMDSS

GMDSS là gì?

GMDSS viết tắt của cụm từ Global Maritime Distress and Safety System –  Hệ thống thông tin an toàn và cứu nạn toàn cầu là một hệ thống quốc tế dùng công nghệ liên lạc mặt đất, vệ tinh và các hệ thống vô tuyến trên tàu nhằm đảm bảo gửi báo động cấp cứu nhanh chóng, tự động đến các cơ sở có nhiệm vụ thông tin và cứu nạn trên bờ và cả đến các tàu thuyền ở lân cận trong trường hợp bị nạn.

Theo GMDSS, tất cả các tàu khách hoạt động tuyến quốc tế và tàu hàng có trọng tải từ 300GRT trở lên họat động tuyến quốc tế, phải được trang bị thiết bị vô tuyến phù hợp các tiêu chuẩn quốc tế đã được quy định cho hệ thống. Khái niệm cơ bản là các đơn vị tìm kiếm và cứu nạn trên bờ, cũng như tàu thuyền trong vùng lân cận tàu bị nạn sẽ nhận được tín hiệu báo động cấp cứu nhanh chóng nhờ kỹ thuật thông tin liên lạc vệ tinh và mặt đất để có thể phối hợp trong hoạt động tìm kiếm và cứu nạn trong thời gian nhanh nhất.

Lịch sử hinh thành GMDSS

Năm 1979,Tổ chức Hàng Hải quốc tế (International Maritime Organization -IMO) đã tổ chức hội nghị về vấn đề tìm kiếm và cứu nạn trên biển. Hội nghị này thông qua công ước về tìm kiếm và cứu nạn trên biển – SAR79. Với mục đích là thành lập một kế hoạch toàn cầu cho công tác tìm kiếm và cứu nạn trên biển, Hội nghị đã yêu cầu phát triển một hệ thống thông tin cứu nạn và an toàn hàng hải toàn cầu với những quy định bắt buộc về thông tin liên lạc để giúp cho công tác tìm kiếm và cứu nạn đạt hiệu quả cao nhất.

Cùng với sự phối hợp của các tổ chức quốc tế khác như Liên minh viễn thông quốc tế ITU, Tổ chức Inmarsat, hệ thống vệ tinh tìm kiếm cứu nạn COSPASS- SARSAT… đến năm 1988 một hệ thống thông tin đã được các nước thành viên IMO, trong đó Việt Nam là một thành viên đầy đủ, thông qua dưới dạng sửa đổi và bổ sung Công ước quốc tế về an toàn sinh mạng trên biển SOLAS- 74 và được gọi là SOLAS – 74/88, khai sinh ra hệ thống thông tin an toàn và cứu nạn hàng hải toàn cầu (Global Maritime Distress and Safety System- GMDSS).

Cách GMDSS hoạt động

Khi một con tàu sử dụng GMDSS, về cơ bản, nó sẽ gửi tín hiệu báo nạn qua vệ tinh hoặc thiết bị liên lạc vô tuyến. Nó cũng được sử dụng như một phương tiện để gửi hoặc nhận thông tin an toàn hàng hải và kênh liên lạc chung.

Trong khuôn khổ GMDSS, có các Vùng biển khác nhau để phân bổ thiết bị làm việc trong khu vực tương ứng.

AREA RANGE EQUIPMENT
A1 20 to 50 M VHF DSC
A2 50 to 400 M VHF + MF
A3 70° N to 70° S VHF + MF + One INMARSAT
A4 Above 70° N or S HF + MF + VHF

Chú thích:

Tần số trung bình: 300 KHz đến 3 MHz
Tần số cao: 3 MHz đến 30 MHz
Tần số rất cao: 30 MHz đến 300 MHz

Tần số rất cao (VHF)

Đối với mục đích liên lạc hàng hải, dải tần được phân bổ từ 156 MHz đến 174 MHz. Kênh 16, được đặt ở tần số 156.800 MHz, dành cho giao tiếp về Tình trạng cứu nạn, Khẩn cấp và An toàn.

Các kênh GUARD được đặt bên trên và bên dưới kênh 16 để tránh bất kỳ sự nhiễu sóng nào trên kênh 16. Một người không thể có lưu lượng thông suốt trên kênh 16 nếu bị nhiễu liên quan đến các liên lạc khác ngoài sự cố, an toàn và khẩn cấp. Vì vậy, các tần số kênh Guard là 156,775 MHz và 156,825 MHz.

Ngoài ra, bộ VHF chạy trên nguồn điện một chiều 24 Volt với kiểu truyền dẫn J3E cho Radiotelephony và kiểu truyền dẫn G2B cho VHF DSC.

Các hệ thống khác của GDMSS

INMARSAT

Là một hệ thống vệ tinh vận hành bao gồm các nhà ga mặt đất trên tàu – Inmarsat B, C và F77. Nó cung cấp các dịch vụ telex, điện thoại và truyền dữ liệu giữa tàu với tàu, tàu vào bờ và bờ với tàu cùng với dịch vụ telex và điện thoại ưu tiên kết nối với các trung tâm cứu hộ trên bờ.

NAVTEX là một hệ thống tự động được quốc tế chấp nhận, được sử dụng để phân phối thông tin an toàn hàng hải-MSI và bao gồm các dự báo và cảnh báo thời tiết, cảnh báo điều hướng, thông báo tìm kiếm và cứu nạn và các thông tin an toàn tương tự khác.


Emergency Position Indicating Radio Beacon (EPIRB)

EPIRB là thiết bị giúp xác định vị trí của những người sống sót trong một chiến dịch SAR. Nó là một phương tiện cảnh báo cứu nạn cần thiết

Search and Rescue Locating Equipment

Thiết bị Định vị Tìm kiếm và Cứu nạn chủ yếu là thiết bị phát sóng Radar tìm kiếm và cứu nạn. Điều này được sử dụng để các đơn vị tìm kiếm và cứu nạn gia đình đến vị trí gặp nạn, truyền tin khi thẩm vấn.

Digital Selective Calling (DSC)

Đây là dịch vụ gọi giữa tàu với tàu, tàu vào bờ hoặc ngược lại để thông tin về an toàn và sự cố chủ yếu trên tần số cao hoặc trung bình và vô tuyến hàng hải VHF.

Bình luận trên Facebook