Furuno Electric – hệ thống định vị toàn cầu

Furuno Electric là ai?

Furuno Electric Co., Ltd. là một công ty điện tử của Nhật Bản với các sản phẩm chính là điện tử hàng hải, bao gồm hệ thống radar, công cụ tìm cá và dụng cụ điều hướng. Công ty cũng sản xuất các hệ thống định vị toàn cầu, thiết bị y tế và hệ thống phân tích và giám sát khí tượng.

Công nghệ cốt lõi đầu ngành của FURUNO là công nghệ cảm biến dùng sóng siêu âm và sóng vô tuyến điện, Công nghệ xử lý và công nghệ thông tin liên lạc. FURUNO có sản phẩm trong 2 lãnh vực chính là:

  • Thiết bị điện tử hàng hải (dùng cho đánh cá, thông tin liên lạc vô tuyến và thiết bị hải hành)
  • Thiết bị điện tử công nghiệp (định vị GPS, ITS / Wireless LAN và thiết bị y tế)

Hiện nay, FURUNO cung cấp sản phẩm của họ đến 150 quốc gia và khu vực.

Đạt được sự an toàn, an ninh và tiện nghi tốt hơn để mang lại một xã hội và hàng hải quan tâm đến nhu cầu của con người và môi trường.

Tận dụng tối đa chuyên môn công nghệ cốt lõi của chúng tôi, cụ thể là cảm biến, xử lý và giao tiếp, FURUNO cố gắng mang lại sự an toàn và hiệu quả trong hoạt động của tàu thuyền, nghề cá bền vững với việc quản lý nguồn lợi kỹ lưỡng, chăm sóc sức khỏe an toàn và một xã hội sự an toàn và yên tâm .

Thiết bị hàng hải

Kể từ khi thương mại hóa thành công công cụ tìm cá đầu tiên trên thế giới năm 1948, FURUNO đã đáp ứng nhu cầu của khách hàng bằng cách phát triển và tiếp thị các loại thiết bị định vị và liên lạc. Ngày nay, FURUNO cung cấp thiết bị để đảm bảo an toàn, yên tâm và hiệu quả cao hơn cho nhiều loại tàu, từ tàu buôn lớn đến thuyền đánh cá và thuyền giải trí.

Thiết bị công nghiệp

Dựa trên công nghệ được phát triển cho thiết bị điện tử hàng hải, FURUNO đã mở rộng sang các lĩnh vực mới, bao gồm thiết bị y tế và thiết bị ICT, chẳng hạn như các sản phẩm GPS và ITS (hệ thống vận chuyển thông minh). Mục đích của họ là hiện thực hóa một xã hội thoải mái với sự an toàn và yên tâm hơn.

Bình luận trên Facebook